Dr. H.J.H. van Buchem, Heeft Nijmegen in de Romeinse tijd Ulpia Noviomagus geheten? in Numaga, jaargang VI 1959, blz. 41-51.

(Dr.J.E. Bogaers was toendertijd conservator van de ROB te Amersfoort, geen historicus!)