St.Willibrord en St.Bonifatius in Frankrijk?
De feiten:
In 714 wordt Pepijn III, de zoon van Karel Martel en de vader van Karel de Grote, door Willibrord te Soissons gedoopt!
In 744 is Bonifatius voorzitter van een kerkvergadering van Frankische bisschoppen.
In 751 wordt Pepijn III door Bonifatius te Soissons tot koning gezalfd en Karel de Grote tot onderkoning.

Het is volslagen ongerijmd en absurd te veronderstellen dat Willibrord vanuit Utrecht en Bonifatius vanuit Mainz deze kerkelijke handelingen zouden hebben verricht in Soissons, de Koninklijke stad der Karolingen. Het zou een belediging van de lokale bisschoppen o.a. de bisschop van Soissons (!) zijn geweest, als deze handelingen door "buitenlandse" bisschoppen zouden zijn verricht.
Maar het is ook niet door buitenlandse bisschoppen gedaan, maar door plaatselijke bisschoppen van het bisdom Trajectum (Tournehem) waarmee de Karolingen vanouds een sterke band hadden.