Stijn Verbeek, Oostbroek, abdij-buitenplaats-natuurgebied. Het landschap als geschiedenisboek in de provincie Utrecht. Uitgegeven door de Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht 1990.