In het tijdschrift Oud-Utrecht van juni 2015 lezen we op blz.80: De Romeinse soldaten hadden onder andere de taak de scheepvaart te beschermen tegen piraterij uit gebieden ten noorden van de Rijn. De rivier was in deze periode (rond 40 n.Chr.) essentieel voor de aanvoer van voedsel en andere goederen voor de aanval op Engeland die in 43 na Chr. plaats vond.