Volgens Maarten van Rossum (in de Slimste Mens d.d.21-1-2022) geeft een standbeeld van een figuur te paard aan dat hij/zij niet gedeugd heeft. Hem gevraagd hoe hij op een standbeeld afgebeeld zou willen worden, zie hij 'zittend'. Dat zijn altijd sympathieke figuren geweest. Zie Lincoln en de gebroeders de Witt. Staand, dat kunnen sympathieke figuren geweest zijn; zitten ze op een paard, dan weet je zeker dat ze niet gedeugd hebben.
Het paard wordt ook vaak gebruikt om mythen aannemelijk te maken. Het paard van St. Bonifatius zou door de grond gezakt zijn. Bij het lostrekken van zijn paard ontstond ter plaatse een bron.
Dat Willibrord of Bonifatius te paard gereisd zou hebben is met zo'n onmetelijk missiegebied even "vanzelfsprekend" als legendarisch. Te voet zou dat nooit gelukt zijn, zeker niet in de 8ste eeuw.