Deze tekst, voorheen altijd op Nijmegen toegepast, hebben beide Universiteiten afgestaan aan Noyon. Niet omdat hij te zwak was, doch omdat hij door de vermelding van Francia, Lotharingen, de Moriniïrs, de Menapiïrs en de Schelde een gloeiend ijzer was in manipulerende handen. Het gevolg is, dat men nogmaals een duidelijke tekst over het paleis van Noviomagus aan Noyon afstaat. En dan wil men toch blijven volhouden dat datzelfde paleis ook in Nijmegen lag?

Je vraagt je wel eens af of de Nederlandse historici deze tekst zelf wel eens volledig hebben gelezen. Blijkbaar niet, want hij wordt plots -nu de tekst in zijn geheel boven tafel is gehaald door Albert Delahaye- niet meer als argument ten gunste van Nijmegen gebruikt. De tekst toont duidelijk genoeg aan dat het hier helemaal niet over Nederland of over Nijmegen gaat.