Teunis Pluim, De Oudste Oorkonden over Eemland, in de Eembode van 1 en 4 december 1925.