Handoek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. De Middeleeuwen, door Prof.dr.I.H.Gosses, geheel omgewerkt door prof.dr.R.R.Post, 's-Gravenhage 1959.