Bij het "ontstaan" van de mythen in de geschiedenis van ons land blijken telkens predikanten of clerici een twijfelachtige rol te hebben gespeeld. Enkele voorbeelden zijn de Nijmeegse kanunnik Willem van Berchen en de predikanten vader en zoon Smetius, die vanwege hun kerkelijke rol enkele woordjes Latijn kenden en derhalve ook meenden enige kennis te hebben van het lezen en begrijpen van klassieke Latijnse teksten. Door hun gebrekkige kennis van historische geografie hebben zij aan de geschiedenis van ons land een aantal onjuiste en pertinent onware gebeurtenissen toegevoegd. Deze "toevoegingen" van terzake ondeskundigen, worden in de hedendaagse geschiedenis nog steeds gevolgd, sterker, dienen nog steeds als uitgangspunt, hoewel ze reeds lang weerlegd zijn.