Hoogst merkwaardig is dat de afgang van de burcht als Duitse residentie haarfijn samenvalt met de bewering dat het de oude residentie Noviomagus van Karel de Grote was. De wrok om het verloren gaan van de hoge titel van Duitse residentie, gevoegd bij de noodzaak voor Nijmegen om zich te moeten voegen naar een nieuwe heer, de graaf van Gelre, hebben Nijmegen ertoe aangezet om te pogen als rijksstad erkend te worden, niet onderworpen aan het gezag van de graaf van Gelre. Toen Gelre verenigd was met Gulik, was de kans voorgoed verkeken om zich los te wringen uit het sterke gezag van de hertogen van Gulik en Gelre. Nijmegen is nooit rijksstad geweest, al staat dit met grote woorden in "Het Valkhof te Nijmegen". Waarschijnlijk heeft de frustratie van Nijmegen méér dan wat ook de gretigheid bevorderd om de fout van de latere tekstvervalsers aan te nemen en aan het hart te koesteren toen deze in de 13e eeuw, vijf eeuwen nà Karel de Grote, voor de eerste keer schreven dat het Noviomagus van de koning en keizer Charlemagne te Nijmegen had gelegen.