De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen, samengesteld door C.A.Rutgers, GIV. Den Haag 1978.