Theodor Schieffer, Winfrid-Bonifatius und die Christliche Grundlegung Europas. Verlag Herder Freiburg 1954.

In dit omvangrijke boek over Bonifatius komen de traditionele opvattingen en de pas veel later onstane mythen aan de orde. Veel van die mythen zijn een eigen leven gaan leiden als ware geschiedenis. Zo was de Ragyndrudis-Codex geen Evangelieboek waarmee Bonifatius de slagen van het zwaard afgeweerd zou hebben. Ook van een bekering tot het Christendom door Bonifatius is in Duitsland geen enkele sprake geweest. Uit het hele boek blijkt duidelijk de band die Bonifatius had met het Frankische Koningshuis en de Frankische Kerk. De hele mistificatie met Duitsland berust op de onjuiste opvatting dat Germania Duitsland was.