Mr.L.A.J.W. Baron Sloet, Oorkondeboek der Graafschappen Gelre en Zutfen, 's-Gravenhage, 1872-1876. 2 delen.