W. A. van Es de ontwikkeling van het onderzoek, in Spiegel Historiael, speciaalnummer over Dorestad, april 1978, (p.196)