W. Groenman-van Waaterínge, de spaarzame of fantasieloze (?) schoenmaker, in Spiegel Historiael, speciaalnummer over Dorestad, april 1978, (p.263)