B.H.Stolte, De Nederlandse plaatsnamen uit de Romeinse tijd. Mededelingen van de Vereniging en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam, 2-4, 83-100.