Roland Blijdensteijn, Tastbare Tijd, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht, uitgave provincie Utrecht 2007.