De archeologie zou zich alleen moeten bezighouden met technisch onderzoek en niet met het "schrijven" van geschiedenis, door vondsten te verklaren aan de hand van de geschreven geschiedenis. Zo wist Van Es dat hij "Dorestad ging opgraven" voordat er iets gevonden was, en wist men -zonder nader onderzoek- bij opgravingen bij Amersfoort dat het Lisiduna was, wat men gevonden had.
De ouderdom van de vondsten wordt vervolgens aan de hand van de geschreven bronnen bepaald en niet door technisch onderzoek: Frankische vondsten uit de "7e eeuw" zouden "Frankische" vondsten uit de 11e eeuw kunnen zijn.