Het Teutoburgerwoud heette in de klassieke teksten "Teutoburgiensis Saltus" en wordt gesitueerd bij het "Promontorium Cimbrorum" (Plinius, Naturalis Historia, II, 167). Het Promontorium Cimbrorum wordt door Ptolemeus "Icius Promontorius" genoemd en lag vlak boven de plaats Boulogne aan de Kanaalkust (Codanus). Plaatsing van dit woud in midden-Duitsland is het absurde gevolg van dezelfde spraakverwarring als de overige mythen in de historische geografie van West-Europa.