Regelmatig worden opschriften over Ulpia Noviomagus geciteerd, uiteraard om het standbeeld van Trajanus te redden, dat als een uitroepteken van Nijmegen , naast het Valkhof staat.
Dat Nijmegen enige Romeinse militaire bezettingen heeft gehad is geen punt; dat levert geen enkel probleem op. Het enige probleem is er de juiste naam aan te geven.
De burgerlijke nederzetting, ten westen van de huidige stad en op de oever van de Waal gelegen, was een bescheiden stadje, dat zeker NIET de naam van Noviomagus gedragen heeft, en ook niet van zodanig belang is geweest, dat Trajanus het verrijkte met de naam van zijn familie. Trajanus was stadhouder van Germania Superior, waarvan de historici ten onrechte Nederland en Noord-Duitsland gemaakt hebben, omdat zij de West-Oriïntatie van de klassieken niet door hadden. Germania duidt op het gebied dat Tacitus en andere Romeinse schrijvers Germania noemden. Het was het gebied van Frans-Vlaanderen, ten noorden van plaatsen als: Amiens, Arras, Béthune, Bavay en Reims. "Germania Superior" lag ten oosten hiervan, via Trier en Straatburg langs de Rijn naar het zuiden. Trajanus heeft nimmer bemoeïenis gehad met Romeins Nederland, zelfs niet met Belgiï of het noordwesten van Frankrijk. De steen met het opschrift Ulpia Noviomagus, die in Nijmegen als de geboorte-steen van Nijmegen wordt gehanteerd, is een afgietsel van een in Beieren (Pfünz) gevonden inscriptie. Het geeft ook precies het gebied aan waar Trajanus geplaatst moet worden! Ook andere vermeldingen over Ulpia Noviomagus of over Batavodorum komen van elders: geen enkele maal zijn deze namen in Nijmegen aangetroffen. Het is symbolisch: de Nijmeegse geschiedenis kent meerdere van soortgelijke van elders geleende kopieën.