"Zoals de oorkonde voor ons ligt, kan zij niet echt zijn!" De tekst werd eens door prof.Post en Stolte vals verklaard om moeilijkheden te voorkomen. Beter was geweest ten aanzien van deze tekst te verklaren: "Zoals de oorkonde voor ons ligt, kan zij niet op Nederland slaan!" Dat zou de juiste zienswijze zijn geweest.