Joïl Vandemaele, Het Beowulf-epos. Angelsaksisch of Fries-Saksisch erfgoed van omstreeks 500 uit Frans-Vlaandern. Gent, 2006.