Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, bijeengebragt door A.J. van der Aa onder medewerking van eenige Vederlandse Geleerden. 13 delen, Uitgegeven door Jacobus Noorduyn te Gorinchem tussen 1839 en 1851.