Anton van Hooff is columnist bij het Historische Nieuwsblad, waarin hij steeds een podium krijgt om zijn denkbeelden te ventileren. Zijn bijdragen overziend geven je inzicht in de manier van denken van Van Hooff. Het is een vrijdenker waardig!