Onderzoekingen in de Hoofden, in verband met de gesteldheid van de Nederlandsche Kust, door Ir. Joh. van Veen, hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat. 's-Gravenhage 1936.