Veldtochten.
De traditionele geschiedenis laat de Romeinen en de Franken (Karel de Grote) onmetelijke veldtochten maken van meer dan 1000 km. naar het land van de Friezen en de Saksen en andere Germaanse volkeren tot ver in Duitsland.
Blijkbaar heeft men over consequenties niet nagedacht. Hoe zat het met de bevoorrading van die legers over die onmogelijke afstanden? Welke kampen hebben de Romeinen in Duitsland gebouwd ten behoeve van deze veldtochten? Waar bevonden zich de bevoorradingslegers? Welke residenties van de Franken liggen er tussen Nijmegen en de Elbe-monding ten behoeve van de bevoorrading van het leger van Karel de Grote?
In de traditionele geschiedenis lees je hier niets over. Ook Byvanck en Van Es zwijgen hierover veel betekend.