A.Verhulst en D.P.Blok, Algemene geschiedenis der Nederlanden deel 1, p116 e.v., Fibula Van Dishoeck Haarlem 1980.