Tjerk Vermaning was een Drentse grasmachineslijper die de archeologische wereld vele jaren voor schut zette. Hij vond in de bodem van Drenthe vele stenen werktuigen, die het bewijs vormden voor de aanwezigheid van mammoetjagers in dat gebied 55.000 jaar geleden. In de archeologische wetenschap meende men echter dat de menselijke bewoning van het huidige Nederland pas ongeveer 15.000 jaar geleden begon. In 1975 werd Vermaning aangehouden voor oplichting, maar de rechter sprak hem drie jaar later vrij, de archeologische wereld in vertwijfeling achterlatend.
Vermaning was jarenlang een heuse bekende Nederlander. Hij trad op bij radio en televisie en in 1966 kreeg hij de Culturele Prijs van de provincie Drenthe. Zijn collectie, die hij in 1968 voor f10.000,- verkocht aan het Provinciaal Museum in Assen, was, naar later (in 2004) bleek, vals. Deze zou bestaan uit door hem zelf met zijn (grasmachine)gereedschap bewerkte stenen. De archeologische wereld stond, na de eerdere vrijspraak in 1975, in 2004 voor de tweede keer voor schut!