De Vikingen.

De laatste decennia hanteren de historici bij voorkeur de naam Vikingen, een naam die men echter in geen enkele authentieke bron vindt, en waarin men de tendens proeft om de noordelijke afkomst van de Dani te benadrukken.
De naam "Viking" (fara i Víkingu) werd door de bevolking gegeven aan de mannen die scheep gingen voor een expeditie. Ten aanzien van de Kelten, Noormannen en Vikingen blijven vele vragen tot heden onbeantwoord, zoals "Waren de Noormannen en de Vikingen wel dezelfde bevolkingsgroep, afkomstig uit hetzelfde gebied?" Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet. Er zijn ten aanzien van bevolkingsgroepen wel meer fouten gemaakt!