C.W.Vollgraff, Romeinsche inscripties uit Utrecht, Amsterdam 1930.