Het bisdom Kamerijk heeft nooit enige bezittingen gehad in Walcheren. De villa Walcras slaat dan ook niet op Walcheren, Noviomagus is ook hier niet Nijmegen!
De juiste determinatie van Walcras of Walacras is Vauchelles op 2 km. noord-west van Noyon.