Westerheem XXX-6-1981. Laat Romeinse vondsten uit Drumpt, gemeente Tiel, R. de Zwarte. P.248-257.