Westerheem XXVI-1-1977. Literatuurbespreking S.L.Wynia van het boek 'De Romeinen op hun weg naar de lage landen'.