Hans Wijffels, 'Romeinse wegen in Nederland', in De Peutingerkaart en de Lage Landen in Studiekring Eerste Millenium uitgave 2007.
In dit artikel valt Wijffels op veel punten de traditionele opvattingen over de Peutingerkaart af. Hiermee steunt hij -onbedoeld?- Albert Delahaye in zijn visie dat van de Nederlandse traditie veel niet juist is. Wijffels komt wat de Peutingerkaart betreft tot enkele opzienbarende opvattingen. Maar ook andere tradities staan bij hem ter discussie, zoals dat met Trajectum niet Utrecht wordt bedoeld (noot 31) en dat de IJssel in de Romeinse tijd niet bestond als rivier. Het zijn opmerkelijke conclusies die de visie van Delahaye volledig onderschrijven.