In Woudenberg laat men de geschiedenis van de plaats ten onrechte in 777 beginnen. Het enige dat men als bewijs aanvoert is de vermelding van het bos Hengistscoto in de oorkonde uit dat jaar. Dat Hengistscoto zou het bos Henschoten zijn. Een ander bewijs heeft men niet. Er is geen enkel archeologisch bewijs voor het bestaan van Woudenberg in het jaar 777.
Afgezien van de onjuist toepassing van deze oorkonde op Nederland zijn er meer zaken die niet kloppen.
  • Allereerste moet opgemerkt worden dat het dus niet over Woudenberg gaat, maar over een bos 'aan de Eem'. Woudenberg bestond toen nog niet, anders zou het zeker vermeld zijn geworden als 'villa'.
  • Op geen enkele wijze is ooit aangetoond dat Hengistscoto het bos Henschoten bij Woudenberg zou zijn. Slechts om de schijnbare overeenkomst in klank van de namen is Hengistscoto als Henschoten opgevat. De etymologie van beide namen is echter van zeer verschillende betekenis.
  • Het bos Henschoten heette tot in de 20e eeuw Heischoten, een naam die door sommige historici ook nu nog wordt gehanteerd. Het was een heidegebied dat aansloot op de Leusderhei, dus geen bosgebied. Onder invloed van de onjuiste historische opvattingen heeft men van Hei-schoten pas in de 20e eeuw Hen-schoten gemaakt.
  • In de tekst van deze oorkonde wordt het bos Hengistscoto vermeld als liggend aan de rivier de Hemus, in Nederland opgevat als de Eem bij Amersfoort. Het bos Henschoten ligt echter in het geheel niet aan de Eem, zelfs verre van. Ook dit detail past niet in Nederland.
  • Woudenberg heef zijn naam te danken aan een zandheuvel in een moeras, omgeven door bos. Om er ook in de winter te kunnen verblijven werd de heuvel met 70 cm verhoogd. Dat is een historisch feit dat iedere Woudenberger zou moeten kennen. (Bron: Johan de Kruijff, voorzitter van de Oudheidkamer Woudenberg in AD?AC van 17 mei 2018).