Ogenschijnlijk ligt hier een mooie rechte lijn tussen Trier over Maastricht naar Nijmegen. De gezanten moesten van Trier naar Maastricht om zich ter plaatse van de stand van zaken op de hoogte te stellen; vandaar gingen zij naar Noyon.
Let vooral op de andere oorkonden die Koning Zwentibold uitgegeven heeft in het paleis van Noviomagus, Noviomum of Novioma. Hier is geen sprake van meerdere paleizen met dezelfde naam, zoals men in Nijmegen graag beweert.