Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Verschillende stammen en volkeren.


Hier wordt nog aan gewerkt.

Op deze pagina noemen we enkele stammen en volkeren die altijd verkeerd geplaatst zijn geweest in de historiografie. In de juiste streek geplaatst geven ze een eenduidige en logische samenhang met andere volkeren die vaak hun buren worden genoemd. Het geeft tevens aan dat in de historische geografie in het verleden onzorgvuldig is omgegaan met wat de teksten beschrijven. Men heeft deze volkeren te simplistisch in verband gebracht met door de deplacements historiques later ontstane plaatsnamen.
De visie van Albert Delahaye.
Dat er heel wat aan te merken is op de geschiedenis van de Nederlanden, zeker die in het eerste millennium, is bij veel belangstellenden wel bekend. Er bestaan heel wat afwijkende meningen over die geschiedenis. Daaruit zou alleen al de conclusie getrokken moeten worden dat er geen eenduidige opvatting is en alles eens geheel opnieuw beoordeeld moet worden. Of wil men nu echt zelfs tegen beter weten in, in de maling genomen worden, zoals in het sprookje van "De Kleren van de Keizer"?
Als men eenmaal de overtuiging heeft dat Karel de Grote geen paleis heeft gehad in Nijmegen, dan zou het duidelijk moeten zijn dat veel uitgangspunte die juist van dat feit uitgingen geheel herzien moeten worden.
Als men vervolgens de verblijfplaats of woonplaats van volkeren of stammen zoekt, dient men te onderzoeken waar hun leiders geboren en begraven zijn, waar zij trouwden en met wie. Dan komt men al tot onthutsende ontdekkingen. Zo is de eerste vorst die zich 'Fries' noemde, Robert de Fries, begraven in Cassel in Frans-Vlaanderen. Van het Nederlandse Friesland is hier geen enkele sprake.


De verschillende volkeren of stammen.
  • De Suevi.
    De naam Suevi verdwijnt in de klassieke literatuur precies als in dezelfde streek de naam Franken opkomt. De Suevi zijn niet de Zweden of de Suaben in Duitsland, maar de bewoners van de omgeving van Kortrijk (Courtrai). Zie De Ware Kijk Op 2, tekst 193 p.207 en tekst 206 p.212, tekst 259 p.235. Tacitus noemt de Sueben de buren van de Fresones (p.321). St.Eligius bisschop van Noyon en Doornik predikt te Andoverpensis (p.487) onder de Suevi. Ook St.Amandus predikt in dezelfde streek. Suevi bezochten ook de school van St.Gregorius te Dorestadum (niet Wijk bij Duurstede, maar Audruicq).
  • De Ubiėrs.
    Volgens Caesar waren de Ubiėrs de buren van de Suebi, die aan beide oevers van de Renus woonden. Daarnaast woonden de Menapiėrs (is Keltisch en betekent 'kustbewoners'). Volgens Strabo woonden de Sygambri (of Sicambri) bij de Oceaan naast de Menapii (Cassel), die weer naast de Morini (Terwaan), Bellovaci (Beauvais) en Ambiani (Amiens) woonden. Achter de vallei van de Sygambri woonden de Suebi. Caesar wijst er bij de Ubiėrs ook op dat "zij wegens hun nabuurschap gewend geraakt waren aan Gallische gewoonten". Ze woonden namelijk precies op de grens tussen Germanen en Galliėrs. Tussen Keulen (Ubiėrs?) en Cassel kun je toch niet van buren spreken.

    Lees het boek "De Ware Kijk Op" en oordeel zelf!