Naar de beginpagina. Naar de volgende pagina.

Inleiding in de Historische Geografie van Nederland.

Is de vaderlandse geschiedenis 'een groot vertelboek' vol met mythen en sagen?

Om de traditionele vaderlandse geschiedenis te weerleggen hoef je niet eens bij Albert Delahaye te rade te gaan. Lees wat de vaderlandse historici zelf schrijven en de geschiedenis wordt al zodanig ondergraven dat er weinig van overblijft.

Hoe weten we of de geschiedenis zich heeft voorgedaan zoals de historici het beschrijven?
Door de bronnen erop na te slaan en te bekijken wat hun argumenten ('bewijzen') zijn voor hun opvattingen. En dan valt het nogal tegen. Bestudeer je de argumenten en ga je terug naar de eerste vermeldingen van een gebeurtenis, dan komt men steeds terecht in de 16e en 17e eeuw toen notabelen die wat Latijn kenden, in de klassieke teksten meenden te lezen wat zij vervolgens als onweerlegbare feiten presenteerden. Wat niet begrepen werd liet men eenvoudig weg onder het mom van 'vervalsing'. Wat niet pastte bij eerdere opvattingen liet men eveneens gewoon maar weg. Naschrijverij deed de rest. Echter, de logica en de samenhang wijzen ons de weg naar de ware geschiedenis.
We lichten het toe.

Naschrijverij.
Onder naschrijverij verstaan we dat historici bepaalde opvattingen hanteren en daarbij verwijzen naar een 'voorganger'. Men gaat niet na waar die voorganger zijn opvatting vandaan heeft gehaald, maar ook niet naar de bron waar een van de voorgangers naar verwezen zou hebben. Vaak gaat een bepaalde opvatting van historicus op historicus over. Komt men dan uiteindelijk bij de bron, dan blijkt daar soms heel wat anders te staan dan de historici ervan gemaakt hebben. Vertalen van teksten blijkt vaak verdwalen te zijn. Zie bij "Vertalen".

Logica.
De logica geeft soms een heel ander beeld van de geschiedenis. Als Caesar vanuit het Eiland van de Bataven oversteekt naar Brittannia, dan kan dat niet vanuit de Betuwe geweest zijn, zeker niet als vermeld wordt dat je vanuit het Eiland van de Bataven 'de overkant' kunt zien. En die overkant kun je maar op één plaats in Europa zien: aan de Kanaalkust bij Cap Griz-Nez en Cap Blanc-Nez. Zie bij "Logica". De geografische omstandigheden laten sommige opvattingen niet toe. In een overstroomd gebied kan men nu eenmaal niet wonen. Men kan ook niet een bisschop laten resideren in een stad die nooit bisschopsstad is geweest, zoals in Nijmegen gebeurt met bisschop Harduinus van Noyon. Zie de bisschop van Nijmegen.

Samenhang.
Logica en samenhang zijn vaak sterk verweven. De samenhang in verschillende teksten geven uitsluitsel over de ware toedracht van de geschiedenis. Bij invallen van de Noormannen in Noviomagus kun je dat niet in Nijmegen plaatsen als in een andere tekst over dezelfde gebeurtenis staat dat de Noormannen in Francia aan het plunderen zijn en in een derde tekst dat zij Noviomagus bereiken via de Seine en Oise. Dan betekent Noviomagus geen Nijmegen maar Noyon. Zie bij "Samenhang".


Lees meer over....... "Vraagstukken in de Historische Geografie van Nederland"

Naar de beginpagina. Naar de volgende pagina.

Lees meer over .... Karel de Grote , St.Willibrord , St.Bonifatius , Noormannen , Romeinen , Teksten , Akte uit 777 , Deplacements , Archeologie , Transgressies .