Naar de beginpagina. Naar de volgende pagina.

Karel de Grote en Nijmegen.Toen Albert Delahaye in 1954 de vraag stelde of het Noviomagus van Karel de Grote wel Nijmegen was, stak er een storm van verontwaardigd protest op onder historici. Uit de eerste reacties bleek al snel dat het altijd voetstoots was aangenomen, maar nog nooit bewezen. "Dat hoeven we toch niet te bewijzen?" sprak Hugenholtz, alsof de kwestie daarmee was afgedaan. Het was dus ook nog nooit aangetoond of met feiten bewezen. Delahaye had een pijnlijk probleem blootgelegd. Er bleek sprake van een immense spraakverwarring als het om het klassieke 'Noviomagus' ging, een spraakverwarring die tot dan toe steeds ontkend was. Zaken werden door elkaar gehaald, argumenten die iets anders aantoonden, ontkend.


Nijmegen laat zich niet zonder protest zijn Kareltje afpakken.

De geschiedenis van Nijmegen is gebaseerd geweest op veronderstellingen, aannames en foutieve interpretaties van de klassieke teksten. Er is geen enkel bewijs dat Nijmegen ooit Noviomagus heeft geheten, zelfs in de Romeinse tijd niet. Het Noviomagus van Karel de Grote was de Franse stad Noyon, de plaats waar Karel de Grote in 768 tot koning van de Franken werd gekroond. Nijmegen komt in de hele geschiedenis van Karel de Grote nergens voor. Aangezien het Romeinse Noviomagus dezelfde stad was, is dat dus ook Noyon en niet Nijmegen.
Na een zorgvuldige bestudering van de klassieke teksten en de archeologische vondsten staat het volkomen vast dat Karel de Grote nooit in Nijmegen is geweest of kan zijn geweest. Nijmegen bestond in zijn tijd niet eens. De historische wereld weet dat ook, maar blijft tegen beter weten in de oude mythe als 'klinkklare kletspraat' (om de geliefde uitdrukking van J.Bogaers eens te citeren) verkopen. Van een paleis van Karel de Grote is in Nijmegen nooit ook maar één steen gevonden. De zogenaamde Karolingische kapel, het oudste bouwwerk in Nijmegen (en Nederland!) stamt uit 1085 heet sinds kort de Ottoonse kapel. Met die naamswijziging wordt de oude mythe erkent en de onjuistheid toegegeven. Die onjuistheden toont ook 'Het Bronnenboek van Nijmegen' overduidelijk aan.

Na het vertrek van de Romeinen rond 260 n.Chr. vertoont de geschiedenis van de Lage Landen (les Pays-Bas een gapend gat van minstens 4 5 eeuwen. In het jaar 777 zou Karel de Grote uit het niets plots een paleis in Nijmegen hebben opgetrokken. In een gebied zonder bewoning. Een vooruitgeschoven post in de strijd tegen de Saksen? Maar de Saksen woonden in Noord-Frankrijk en zijn pas na 793 door Karel de Grote naar Noord-Duitsland gedeporteerd. En waar haalde Karel de Grote het bouwmateriaal voor zijn paleis? Het moet een gigantische operatie zijn geweest, die -veelbetekend- nergens beschreven staat. Die gigantische operatie heeft ook nooit plaats gehad, immers het paleis stond in Noyon waar in de omgeving het bouwmateriaal voor het grijpen lag.


Lees meer over....... "Karel de Grote en Nijmegen"

Naar de vorige pagina. Naar de volgende pagina.

Lees meer over .... Karel de Grote , St.Willibrord , St.Bonifatius , Noormannen , Romeinen , Teksten , Akte uit 777 , Deplacements , Archeologie , Transgressies .