Naar de beginpagina. Naar de volgende pagina.

St.Willibrord en Utrecht? St.Bonifatius in Dokkum? St.Lebuinus in Deventer? St.Ludger in Overijssel?

St.Willibrord, St.Bonifatius, St.Ludger en St.Lebuinus en enkele andere predikers zijn voor Nederland volkomen legendarisch.
Ze zijn nooit in Nederland geweest en al helemaal niet in Utrecht. Utrecht bestond niet eens in 690 n.Chr. of in de eeuwen daarna.


De oudste archeologische sporen in Utrecht (na die uit de Romeinse tijd), Deventer en Zwolle stammen uit de 10e eeuw.
Overigens was heel Nederland een 'leeg' land. Wat viel er hier te bekeren als er niemand woonde?

Dat St.Willibord ooit in Utrecht zijn bisschopszetel zou hebben gehad is een mythe. Utrecht bestond niet eens in zijn tijd. Dat is archeologisch onweerlegbaar vastgesteld. Tussen het vertrek van de Romeinen in 260 n.Chr. en de 10e eeuw vertoont de geschiedenis van de Lage Landen (les Pays-Bas een gapend gat van ruim 7 eeuwen. Plots zou dan in 690 St.Willibrord naar ons land komen, zonder dat er sprake is van enige bewoning. Wie kwam Willibrord (en Bonifatius en talrijke andere predikers zoals St.Ludger, St.Amandus, St.Plechelmus) hier bekeren? De Friezen? Maar die woonden aan de Frans en Belgisch Vlaamse kust. De Saksen? Die woonden aan de Litus Saxonicum, de kust ten zuiden van Boulogne. De Franken? Die woonden in Noord-Frankrijk tussen de Seine en de Schelde. Over de voorgangers van St.Willibrord, die onder dezelfde volkeren predikten, wordt in Nederland veelzeggend gezwegen.
Enkele van die voorgangers die ook onder de Friezen (Fresones) predikten waren: St.Eloy (bisschop van Noyon-Doornik), St.Amandus (zie daar), St.Wilfried, St.Wigbert, St.Suitbert en St.Wulfram (bisschop van Sens). Zij worden in Nederland verzwegen, omdat het wel duidelijk is dat zij niet vanuit Frankrijk even naar Friesland trokken om het Christendom te prediken.

St.Willibrord kwam aan op het vasteland van Europa in Gravelines in Frans-Vlaanderen. Zelf schrijft hij dat hij 'aankwam in Francia'. Wie daar Katwijk van wil maken moet toch met overtuigende bewijzen komen dat Katwijk toen al bestond en in Francia lag. Tot heden is dat nooit gebeurd. Die opvattingen blijkt een onbewezen aanname op grond van niet begrepen teksten.

Dat St.Willibrord een paard zou hebben gehad (zie afbeelding hiernaast en het beeld in Utrecht), is net zo'n grote mythe. Het is slechts bedacht om de oneindige missiereizen van Willibrord te kunnen verklaren. Paarden (incl.tuigage) waren duur en voorbehouden aan de elite. Willibrord was een Benedictijn die de gelofte van eenvoud en armoed had afgelegd. Een paard is in tegenspraak met die gelofte. Als in de archeologie een skelet van een paard wordt aangetroffen in een graf, is dat per definitie 'een vorstengraf' (volgens A.Willemse). Bovendien was de 'Stabilitas Loci' een andere gelofte aan een eenmaal gekozen vaste standplaats. Daarbij waren verre reizen uit den boze, tenzij men een bezoek bracht aan de Paus. Dat gebeurde bij hoge uitzondering. Van zowel St.Willibrord als van St.Bonifatius zijn Rome-reizen bekend, maar van hen zijn geen andere reizen beschreven. Slechts de oversteek vanuit Engeland naar het vaste land. En waar zij overstaken ligt nu de Kanaaltunnel.

Tekst op een gevel in Utrecht: CETERUM CENSEO MONUMENTUM WILLIBRORDI ESSE AMOVENDUM.

Vertaling: overigens ben ik van mening dat het standbeeld van St.Willibrord verwijderd moet worden.


Lees meer over....... St.Willibrord

Naar de vorige pagina. Naar de volgende pagina.

Lees meer over .... Karel de Grote , St.Willibrord , St.Bonifatius , Noormannen , Romeinen , Teksten , Akte uit 777 , Deplacements , Archeologie , Transgressies .