Naar de beginpagina. Naar de volgende pagina.

Was St.Bonifatius ooit in Dokkum?


Bonifatius was prelaat in Austrasië (Noord-Oost Frankrijk) en de Germaanse gebieden. Dat was niet Duitsland, maar het Germania zoals Tacitus het beschreef. (Zie daar).
Bonifatius was aartsbisschop en Nuntius voor het hele gebied van de Franken. Te Soissons zalfde hij Pepijn III tot koning van de Franken en zijn vrouw Bertrada tot koningin. De zoontjes Carloman, dan 3 jaar, werd tot koning van Austrasië gezalfd, Karel, dan 9 jaar, tot koning van Neustrië. Ook had hij eerder Karel de Grote gedoopt. Dit is onmogelijk in Duitsland te plaatsen.
Tussen 741 en 743 was Bonifatius voorzitter van drie concilies (kerkvergaderingen): een in Estinnes (tussen Mons en La Louvierre in België, dat is in de Germaanse gebieden!) en twee in Soissons. Het derde concilie -in Soissons- werd gehouden in aanwezigheid van koning Pepijn. Ook dit is onmogelijk in Duitsland te plaatsen.


Zet je alle feiten op een rij, dan blijkt Bonifatius nooit in Duitsland of Nederland te zijn geweest, net zo min als Willibrord ooit in Nederland en in Luxemburg was.


Het enige wat in de Nederlandse geschiedenis bekend is over Bonifatius is zijn moord in Dokkum (zie daar). Verder wordt soms ook zijn aankomst in Dorestad genoemd (zie daar) en zijn verblijf in Trajectum (zie daar), maar beide locaties zijn in Nederland onjuist geplaatst.

De moord heeft niet in Dokkum plaatsgevonden maar in Dockynchirica, dat Duinkerke is. Ook het motief van de moord wordt in Nederland steeds onjuist opgevat.
Bonifatius was dè vertegenwoordiger van het Frankische gezag. Hij was voorzitter van de synode van Frankische bisschoppen, had Frankische koningen en getrouwen gezalfd en enkelen gedoopt. Hij wilde de Friezen (Fresones is een juistere benaming) onder het mom van bekeren tot het Christelijk geloof, onder Frankisch gezag brengen. En dat pikten de Friezen niet. De Franken waren namelijk sinds eeuwen hun aartsvijand. Er zijn menige oorlogen gevoerd tussen Friezen en Franken. Is het dan niet vreemd dat die steeds in Frankrijk werden gevoerd? Alsof de Friezen vanuit het Nederlandse Friesland even naar Frankrijk togen om er te strijden. "Alsof ze alleen maar uitwedstrijden speelden" opperde Albert Delahaye eens. En daar hebben de Nederlandse historici nooit een plausibele verklaringen voor gegeven. Neen, de Friezen streden in hun eigen omgeving en in eigen land, het klassieke Frisia dat in Vlaanderen lag.
De enige verklaring is dat de Friezen in Noord-Frankrijk woonden en dr tegen de Franken streden.
De Fresones die Bonifatius en zijn metgezellen vermoordden woonden in die tijd langs de kust van Het Kanaal en niet in Friesland. Daar kwamen ze pas terecht tijdens en na de ontginningen van het tot dan toe vrijwel onbewoonde wadden- en moerasgebied. Zie verder bij Fresones

Lees meer over....... St.Bonifatius

Naar de vorige pagina. Naar de volgende pagina.

Lees meer over .... Karel de Grote , St.Willibrord , St.Bonifatius , Noormannen , Romeinen , Teksten , Akte uit 777 , Deplacements , Archeologie , Transgressies .