Naar de beginpagina. Naar de volgende pagina.

De Noormannen en Wijk bij Duurstede.


Allereerst moet er verschil worden gemaakt tussen Noormannen en Vikingen. In de klassieke schriftelijke bronnen worden de Vikingen nooit genoemd. Daar is sprake van Northimanni of Danis pyratiae. Het woord Vikingen komt er niet in voor.
Hoewel in de traditionele geschiedenis de Noormannen ook wel Vikingen worden genoemd, blijkt er een groot verschil te bestaan tussen beide groepen. Het zijn allerminst dezelfde bevolkingsgroepen. De Noormannen kwamen oorspronkelijk met hun liburnen vanuit het Middellandse Zeegebied. Zij worden in de Frankische Annalen beschreven als kleine rappe mannen, watervlug, met zwart haar. Nadien kwamen ze vanuit Engeland en vanuit Normandië dat ze in bezit kregen, het Frankische Rijk binnenvallen en plunderden in de 8e en 9e eeuw voornamelijk in een beperkt gebied in Noord-Frankrijk.
De Vikingen daarentegen kwamen uit Noorwegen, Zweden, Denemarken en trokken er op uit eind 10e en begin 11e eeuw. Daar zit ruim 150 jaar tussen. Het is alsof je de invallen van de Fransen in Nederland land in 1795 gelijk stelt aan die van de Duitsers in 1940. Toen ging het net zo min over twee gelijke bevolkingsgroepen. De Noormannen en Vikingen waren afzonderlijke bevolkingsgroepen uit verschillende streken van Europa die in verschillende perioden op 'ontdekkingstocht' (plundertocht) gingen.
Dat de Noormannen nooit in Nederland geplunderd hebben is archeologisch volkomen zeker vastgesteld. Er is nooit iets van gevonden of gebleken.
De grondfout is dat men de klassieke teksten (die allemaal in Frankrijk geschreven zijn) klakkeloos toepast op Nederland met als uitgangspunt dat Karel de Grote een paleis had in Nijmegen. En dat is ondertussen wel duidelijk: het paleis van Noviomagus stond in Noyon.


Lees meer over....... de Noormannen
Naar de vorige pagina. Naar de volgende pagina.

Lees meer over .... Karel de Grote , St.Willibrord , St.Bonifatius , Noormannen , Romeinen , Teksten , Akte uit 777 , Deplacements , Archeologie , Transgressies .