Naar de beginpagina. Naar de volgende pagina.

De Romeinen in ons land.


De grondfout van de opvattingen van Romeins Nederland komt voort uit de opvatting dat het Noviomagus van Karel de Grote Nijmegen was en het Romeinse Noviomagus ook Nijmegen was. Hoewel er zeker een Romeins Nijmegen is geweest is de naam ervan totaal onbekend. Dat het Noviomagus geweest zou zijn is een aangenomen opvatting, die op geen enkel bewijs steunt. Waar men mee schermt zijn buitenlandse 'bewijzen' die geen betrekking op Nijmegen hadden, maar bijv. op Neumagen in Duitsland, indertijd ook Noviomagus geheten, net als Noyon overigens waarvan de Romeinse en Karolingische naam Noviomagus wel met bewijzen vastgesteld is.

Vanaf Julius Caesar zijn de klassieke teksten verkeerd begrepen en op Nederland van toepassing gedacht. Nederland heeft nooit tot het Gallia behoord dat Julius Caesar beschreef in zijn "Commentarii de Bello Gallico".

De Gentse professor in de Romeinse archeologie bewijst het gelijk van Albert Delahaye.
Prof. Hugo Thoen: "Ik zoek al vijftig jaar naar bewijzen van Caesars aanwezigheid in België, maar heb nooit iets gevonden."
"Julius Caesar is nooit in België geweest en dan al helemaal niet in Nederland, zodat alles dat van dit onjuiste uitgangspunt werd afgeleid, geschrapt moet worden."

Julius Caesar beschreef uit eigen waarneming de renus en het Insula Batavorum. Die heeft hij nooit in Nederland gezien, hij is er immers nooit geweest, maar die zag hij in Noord-Frankrijk.
Vanuit het Insula Batavorum stak hij over naar Brittannia (Engeland). Dat was dus niet vanuit de Betuwe! Waar die oversteekplaats lag, bewijst niet alleen de logica, maar ook de plaats van de Kanaaltunnel!

Accepteert men dit ene feit, dan verdwijnen de renus als Rijn en het Insula Batavorum als Betuwe, twee hoekstenen van 'onze' traditionele vaderlandse geschiedenis.
Ook de strijd die Julius Caesar voerde tegen enkele Germaanse stammen, zoals de Tencterii en Usipetes, verdwijnt dan uit de Nederlandse geschiedenis. Is het vreems dat verschillende historici die strijd op diverse plaatsen localiseren? Men is het niets eens over de locaties van die strjd. Echter, die strijd vond plaats in Noord-Frankrijk toen Julius Caesar vanuit Amiens op weg was naar de kust, waar hij in Gesoriacum (=Boulogne-sur-Mer) een vloot bouwde voor de overtocht naar Brittannia.

Er zijn Romeinen geweest in Nederland, dat staat wel vast. W.A.van Es verwoordde die aanwezigheid als volgt: "Het Nederlandse grondgebied heeft voor de Romeinen nooit iets voorgesteld. Romeins Nederland is allerminst van internationale allure geweest, het is nimmer de eer van een colonia waardig geacht!" De Romeinen waren hier niet om een grens te bewaken tegen invallende Germaanse stammen. De bewaking langs de Rijn was die van een bewaakte transportroute. Nergens vind je bij de Romeinse klassieke schrijvers een beschrijving van Romeins Nederland of van Nederland in de Romeinse tijd. Ook de tekst van Plinius die er vaak voor wordt gebruikt heeft geen betrekking op Nederland, maar op de omgeving van St.Omaars waar de 'iles flotantes' nog steeds bestaan. Slechts de term "Agri Decumates" (van Tacitus) is op het Nederlandse gebied van toepassing. Het was een gebied in handen van veteranen, die na hun diensttijd een stuk woest land toegewezen kregen. De Romeinse villa's die er verspreid voorkomen tonen dat wel aan.

Romeins Nederland kent een groot aantal problemen:
1. Van geen enkele Romeinse vestigingsplaats is de Romeinse naam met zekerheid of overtuigende bewijzen vastgesteld, ook van Nijmegen niet.
2. De afstanden tussen de plaatsen komen niet overeen met de Peutingerkaart, verre van zelfs.
3. Geen twee Nederlandse grensforten zijn aan elkaar gelijk. Dat geeft aan dat er geen militaire regie achter zat, maar eerder die van uitgetreden veteranen.
4. De forten langs de Rijn zijn ook sterk afwijkend van het standaardmodel, zoals dat in Duitsland bekend is.
5. De forten langs de Rijn zijn stukje bij beetje opgebouwd op basis van willekeurig (militair) beleid en zeker niet in één keer.
6. De Rijn werd ook niet beschouwd als verdedigingsgrens, maar als transportroute. Lees daarover meer in Archeobrief.
7. Ondanks de vele fouten en andere onzerheden blijft de Peutingerkaart gebruikt worden voor de legitimatie van de Nederlandse opvattingen. Die kaart is een falsum en met een vals bewijs valt niets te bewijzen, wat men in Nederland steevast wel doet. Lees meer over de Peutingerkaart.
8. Net als bij de forten was de bedreiging vanaf de overkant meer suggestie van historici dan realiteit. Momenteel wordt ook erkent dat de grote volksverhuizing nooit heeft plaatsgevonden.
9. Het Romeins in Nederland wordt gevonden onder een dikke laag (zee-/rivier-)klei wat onweerlegbaar de daarna voorgekomen transgressies aantoont.
10. De gevonden zogenaamde 'Romeinse' schepen zijn allemaal van een ander type. Daarbij komt sterk de vraag naar voren "Waren het wel Romeinse schepen?". Van enkele schepen is vastgesteld dat het inlandse platbodems waren. Lees meer over de schepen van Zwammerdam.


Lees meer over ....... "de Romeinen in Nederland"
Naar de vorige pagina. Naar de volgende pagina.

Lees meer over .... Karel de Grote , St.Willibrord , St.Bonifatius , Noormannen , Romeinen , Teksten , Akte uit 777 , Deplacements , Archeologie , Transgressies .