Naar de beginpagina. Naar de volgende pagina.

Transgressies.


Nederland zou voor het grootste gedeelte overstromen als er geen waterkeringen zouden zijn (het donkerblauwe gedeelte op het kaartje hiernaast).

Tussen de 3e en de 10e eeuw was laag Nederland wegens langdurige overstromingen onbewoonbaar. De traditionele geschiedenis vanaf de Romeinse tijd heeft zich er nooit voorgedaan. St.Willibrord, St.Bonifatius en andere predikers, Karel de Grote, de Noormannen, Friezen, Franken en Saksen zijn allen op grond van verkeerde veronderstellingen in dit overstroomde gebied geplaatst, met alle foutieve consequenties vandien.
De veengebieden en turfwinning, de ontginningen en dijkenbouw en de oude en de nieuwe Hollandse waterlinie en de Grebbelinie bewijzen het gelijk van Delahaye met betrekking tot de opkomst en bewoonbaarheid van Holland en Utrecht. De vermeende geschiedenis van Holland en Utrecht kan zich hier eenvoudig niet hebben voorgedaan wegens de onbewoonbaarheid van dit moeras- en waddengebied, waar de eerste dijken pas in de elfde eeuw werden aangelegd.
Net zoals de eerste graven van Holland (vanuit Vlaanderen) pas in de 10e eeuw kwamen, kwam ook de eerste bisschop van Utrecht pas in de 10e eeuw in Utrecht terecht. Was deze bisschop er al veel eerder geweest, zoals de traditie verondersteld, dan had de bekende strijd om grondbezit tussen de bisschop van Utrecht en de graven van Holland zich nooit voorgedaan. Die strijd geeft juist helder aan dat de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht gelijktijdig in dit nieuwe vrijkomende gebied aankwamen, dat middels ontginningen hun bezit werd. Ook de graven van Gelre kwamen uit Vlaanderen.

Verschillende studies hebben gewezen op die grootschalige ontginningen en de migraties vanuit het zuiden naar het noorden. Welke studie men er ook op naslaat, steeds komt tot dezelfde conclusie: Zonder dijken en duinen zou bijna tweederde van Nederland overstromen, dus onbewoonbaar zijn. Dat is nu zo, maar was vroeger niet anders. De Romeinen zijn niet voor niets rond 260 n.C. uit Nederland vertrokken. Hier viel niet te leven.

De archeologie bevestigt het bestaan van transgressies. Romeinse relikten worden tot wel 6 meter onder het niveau van het huidige maaiveld gevonden. De Brittenburg ver in zee bevestigt dit eveneens. Ook het bestaan en de noodzaak van het wonen op terpen in Friesland en wierden in Groningen en Zeeland bevestigen de overstromingen. Waarom zouden de mensen toen op heuvels zijn gaan wonen als er nooit overstromingen zouden zijn geweest?


Lees meer over....... de transgressies.
Naar de vorige pagina. Naar de volgende pagina.

Lees meer over .... Karel de Grote , St.Willibrord , St.Bonifatius , Noormannen , Romeinen , Teksten , Akte uit 777 , Deplacements , Archeologie , Transgressies .