Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Mythen, Sagen en Legenden rondom Karel de Grote.

Op het SEM-symposium in 2019 gehouden lezing over de mythen, sagen en legenden rondom Karel de Grote. Hiernaast een overzicht van de belangrijkste bevindingen. Deze zijn aan te vullen met vele voorbeelden. Zie daarvoor het hoofdstuk over een andere Karel de Grote.

Klik op de betreffende dia voor verdere informatie.

In de loop der eeuwen zijn de mooiste en onmogelijkste mythen, sagen en legenden over Karel de Grote verschenen.
Opvallend is dat de eerste Nederlandse geschriften met geen woord over Nijmegen of over de karolingische palts aldaar spreken. Alpertus van Metz, de Annalen van Egmond, de Rijmkroniek van Melis Stoke, de Clerc uten Laghen Landen zwijgen in alle talen over karolingisch Nijmegen. Hoeveel indruk had Karel de Grote bij hen gemaakt? Deze eerste kronieken van Nederland beslaan de periode van de 10e tot ver in de 14e eeuw. De tradities van Karel de Grote beginnen in Nederland pas in de 15e eeuw langzaam op te komen. Er mag derhalve de konklusie getrokken worden, dat tot ver in de 14e eeuw nog nooit iemand in Nederland van karolingisch Nijmegen had gehoord. De Nijmeegse kannuniken Willem van Berchen is de grote fabeloog geweest die de mythen rondom Karel de Grote in Nijmegen heeft geÔntroduceerd. Hij zou die informatie bij Gregorius van Tours gelezen hebben. En hiermee verraadde Willem zich. Immers Gregorius van Tours leefde in de 6e eeuw en kan dus nooit over Karel de Grote geschreven hebben, die immers in de 8e en begin 9e eeuw leefde. Willem leefde en schreef tussen 1450 en 1490 en het klopt tot in de puntjes, dat alle gegevens uit de ware geschiedenis van Nijmegen dit tijdstip aanwijzen als de geboorte van de mythe.

"De heersende opvattingen over Karel de Grote zijn niet langer houdbaar en hard toe aan een grondige revisie", stelde de redactie van SEMafoor in 18.4, 2017.Een andere biografie van Karel de Grote.

Alles is overdreven, zijn gestalte, zijn rijk en zijn verdiensten.

Vredeleievende vorst of dictator?


Wie was de ware Karel de Grote?

Vader van Europa?

De omvang van zijn rijk is schromelijk overdreven.


De hoofdsteden van het rijk volgens Einhard.

Als Nijmegen valt, valt het kaartenhuis van mythen in elkaar.

Wie op een paard zit deugt niet!


Lees het boek "De Ware Kijk Op" voor al deze en andere teksten en oordeel zelf!

Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.