Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

St.Eloi.


Eloi, bisschop van Noyon en van de Frisones: 639
Zij kozen Eloi tot bisschop van Noviomagus (Noyon). Aldus stelden zij de goudsmid tegen zijn zin aan tot bisschop van de Veromandui (het naar Noyon verplaatste St.-Quentin), van (het in 626 met Noyon verenigde) Doornik, van Noyon (zelf), van Vlaanderen en van Gandavum. Door pastorale zorg bewogen, trok hij rond in alle streken en steden die hem waren toevertrouwd. De Flandrenses, de Andoverpenses, de Frisones en de barbaren die op de zeekust wonen, die nog niemand met de prediking had durven benaderen, ontvingen hem eerst met vijandige inborst en afwijzende geest.

Bron:Vita S.Eligii, HdF, III, p. 557, Gallia Christiana, IX, p.982.

Opmerking: Feitelijk is deze ene tekst voldoende om de hele Nederlandse traditie te weerleggen.

C'est dans "l'Itinéraire d'Antonin" établi au cours du 3ème siècle après JC, que Noviomagus (nouveau marché) est cité pour la première fois comme une station sur la route Reims-Amiens. A la fin du 3ème siècle ou au début du 4ème siècle après JC, Noyon s'entoure de fortifications.

St Eloi devient évêque de Noyon en 640 jusqu'en 659, date de sa mort. A l'emplacement de son tombeau est fondée une abbaye historiquement attestée en 842.

Noviomagus is onweerlegbaar Noyon! Deze bisschop van Noyon missioneerde onder de Frisones, waarmee nooit het Nederlandse Friesland bedoeld kan zijn geweest, want uit zijn Vita blijkt overduidelijk dat zijn Frisia als Vlaanderen moet worden opgevat.
Andoverpenses betekent niet Antwerpen om de simpele reden dat Antwerpen nog niet bestond. De naam duidt op de 'aanwerp' in de omgeving van Marck bij Calais, waar Willibrord later een kerk kreeg, nog door Amandus gebouwd. Gandavum, dat letterlijk de mond van een rivier betekent, duidt evenmin Gent aan, waarvan de stichting op dat moment nog minstens twee eeuwen in het verschiet lag. De naam heeft betrekking gehad op een Renusmond bij Calais, dezelfde plek waar Amandus kort daarna een christelijk centrum sticht.
Tevens blijkt eruit dat de twee termen Flandrenses en Frisones -tenminste reeds ten tijde van de Vita-schrijver- dooreen zijn gebruikt (en toch niet geheel samenvielen, daar zij nààst elkaar genoemd worden). De drie in de tekst genoemde bevolkingsgroepen horen in Frans-Vlaanderen thuis.

Er zijn vele teksten waaruit blijkt dat met Noviomagus of een van de vele variaties van deze naam, de plaats Noyon wordt bedoeld. (zie voorbeelden van deze teksten). Als het al niet letterlijk in de oorkonde staat, kan het vaak al uit de kontekst opgemaakt worden, of uit een parallelle tekst die over hetzelfde feit handelt.

Bestel en lees het boek "De Ware Kijk Op" en oordeel zelf.