De oudste bron die dit klooster vermeldt is "De diversitate temporum" van Alpertus Mettensis (overleden na 1024). Alpertus was een Benedictijnse kroniekschrijver uit de 11e eeuw. Zijn De diversitate temporum, ook bekend als Gebeurtenissen van deze tijd, is een zeer belangrijke bron voor de geschiedenis van West-Europa voor de periode die het beslaat, van 990 tot 1021, en vooral voor Frankrijk en de Nederlanden.
De vraag blijft of deze kroniekschrijver uit Metz (Frankrijk) wel over Nederland geschreven heeft. Er zijn immers in zijn werk teveel details aan te wijzen, die nooit in Nederland geplaatst konden worden.

In latere bronnen, waaronder een aantal falsums, wordt verschillend over dit klooster en zijn bezittingen geschreven. Zo wordt als patroonheilige van het klooster en de kapel afwisselend het H.Kruis, de H.Maagd Maria (vandaar de ook voorkomende naam van Mariënberg), St.Maarten, St.Michaël, St.Petrus en St.Paulus samen of alleen St.Paulus genoemd. Daarmee zou het in 1054 naar Utrecht verplaatste klooster op de Hohorst de naamgever geworden zijn van de St.Paulusabdij in Utrecht. Uit de hoeveelheid patroonheiligen kan men al de verschillende tradities afleiden.

Archeologisch is van dit klooster, hoewel er in het verleden wel enige bewoning is geweest, echter niets teruggevonden op de Hohorst (ook Hoge Horst, tegenwoordig de Heiligenberg geheten) te Amersfoort. De oudste resten - een tegelvloer- stamt uit de 14e eeuw. Geologisch staat ook vast dat deze 15 meter hoge heuvel een "dekzandheuvel" is en in één keer ontstaan in de laatste ijstijd, evenals de Utrechtse Heuvelrug.
Het verhaal van St.Ursula en haar 11 duizend maagden, dat nauw met deze berg verbonden is -zij zouden met theelepeltjes en vingerhoedjes deze berg opgeworpen hebben-, kan naar het rijk der fabelen verwezen worden. Die 11 duizend maagden is overigens gebaseerd op een leesfout van een Latijnse tekst, waarbij de M van "Martires" (martelaressen) voor het Romeinse cijfer 1000 werd gezien. Zo zijn er wel meer mythen ontstaan door "leesfouten", zie o.a. de oorkonden uit 777 .

Voor meer informatie, zie Geosites, de Heiligenberg bij Amersfoort.