De villa Lisiduna.
Lisiduna werd door de historici aanvankelijk gezien als Loosduinen. Etymologisch aannemelijker dan Leusden wat het nadien werd.
Ten aanzien van de interpretatie van Leusden als Lisiduna zien we hetzelfde verschijnsel als met Dorestad dat Wijk bij Duurstede zou zijn geweest.
Zonder enige vorm van bewijs werd in het verleden de naamsovereenkomst gesteld door iemand met een niet al te groot historisch besef. Ook nadien is er geen enkel toegevoegd bewijs geleverd of heeft er geen discussie plaatsgevonden of de aanname wel juist was. Nu heeft de opgraver Van Es wel toegegeven dat er geen enkel bewijs is gevonden voor het gebruik van de naam Dorestad voor het oude Wijk bij Duurstede, maar toch blijft iedereen die naam gebruiken.
Hetzelfde zien we bij Leusden en andere plaatsnamen. Een eenmaal onbewezen aangenomen standpunt wordt vervolgens de algemeen geaccepteerde waarheid. En niemand kan ook maar één bewijs aanleveren dat die aanname juist is. Er wordt niet eens verder over gediscussieerd en degene die over de aangenomen hypothese zijn twijfel uitspreekt wordt weggezet als ondeskundig en niet wetenschappelijk. Zo is ten aanzien van Leusden archeologisch volkomen vastgesteld dat het niet het genoemde en beroemde Lisiduna geweest kan zijn.
In een recente lezing (30 nov.2017) vertelt archeologe Sanne Beumer dat de opgravingen tot heden nog niet (wetenschappelijk) uitgewerkt zijn. Wat de opgravers van toen (Van Tent e.a. jaren 70 en 80 van de vorige eeuw) als veronderstelling aangenomen hebben is verder nog niet uitgewerkt, laat staan onderbouwd. Goede dateringen zijn er nog niet. Er zijn ook geen aanwijizngen voor bewoning gevonden, wat steeds verzwegen wordt. Er is nog onzekerheid over het aardewerk. Dat is nog niet goed bekeken. Het blijft gissen. Er zou een Merovingisch grafveld zijn gevonden, maar ook die opgravingen zijn nog niet uitgewerkt. Van 700 tot 1000/1100 zijn geen graven gevonden. Nadat Sanne Beumer dit allemaal (de schuingedrukte teksten) heeft uitgesproken is haar conclusie: Lisiduna is hier dus gevonden!
Mijn conclusie is: dit kan dus niet het Lisiduna uit de akte uit 777 zijn.