In het t.v.-programma 'Hier zijn de Van Rossems' (jan-2018) bezoeken zij Dordrecht. Bij het standbeeld van de gebroeders De Witt maakt Maarten de volgende indeling van standbeelden: staand, zittend (zoals Cornelis de Witt) en op een paard. 'Ruiterstandbeelden' vult zijn broer Vincent aan. Maarten vervolgt met: "Wie op een paard zit deugt niet". Dat is zeker van toepassing op de standbeelden van Karel de Grote en St.Willibord. Behalve dat ze op de verkeerde plaats staan, was Karel de Grote zeker geen lieverdje. Zie zijn ware geschiedenis. Het beeld van St.Willibrord deugt ook niet. De man deugt dan wel, maar hij heeft als Benedictijner monnik nooit te paard gereisd. Het is dus onmiskenbare geschiedvervalsing om zijn onmetelijke missiebisdom enigszins aannemelijk te maken. Zie verder bij St.Willibrord.