De historische geografie van de lage landen.
Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Misvattingen en Absurditeiten.

Lees meer over achtergronden om een goed begip te krijgen van waar de historici in de fout gingen.

"Stabilitas loci"


wetenschap is twijfel


ongelooflijk


Heiligenlevens


Kletspraat
De Fundamentele verwarring bestaat uit de vraag of Noviomagus uit de klassieke teksten Nijmegen is of Noyon. Het kernpunt waar alles mee begon en waar alles om draait is deze hier genoemde fundamentele verwarring. Deze kwestie ligt aan de grondslag van talloze andere opvattingen, zoals de verwarring rond Trajectum: was het Utrecht of was het Tournehem en Dockynchirica, was dat Dokkum of Duinkerke? Immers als Nijmegen fout is, is Utrecht ook niet de bisschopszetel van Willibrord en werd Bonifatius niet in Dokkum vermoord en dan was de Betuwe ook niet het land van de Bataven. Dat gebeurde allemaal in Noord-Frankrijk!

De visie van Albert Delahaye.
Goed beschouwd zit de traditionele vaderlandse geschiedenis vol absurditeiten. Er worden situaties voorgesteld die zich hier nooit hebben voorgedaan. Men heeft van alles klakkeloos aangenomen, terwijl strikte bewijzen of logische verklaringen ontbreken. De archeologie toont heden feilloos aan wat Albert Delahaye reeds uit de teksten opmaakte. Het paleis van Karel de Grote met de naam Noviomagus stond in Noyon, zijn kroningsstad. In Nijmegen is er archeologisch nooit iets van gevonden, terwijl het er toch 270 jaar gestaan moet hebben.Hoe kan dat zijn gebeurd?
De import van de geschiedenis begon in de 10de eeuw met de komst van de nieuwe bewoners die hier het land gingen ontginnen. Met hen verscheen de eerste graaf van Holland en de eerste bisschop van Utrecht. Waarom viel die onjuiste plaatsing niemand op? Omdat er in Nederland nog geen geschiedenis was die de verplaatste geschiedenis in de weg stond. De immigranten namen naast de hen bekende geschiedenis ook en vooral hun 'heiligen' en bepaalde eigen tradities mee, zoals rond St.Ludger en St.Lebuinus, die eerder in Nederland waren dan St.Willibrord. De nieuw geïmporteerde geschiedenis viel hier in 'vruchtbare' aarde en is sindsdien sterk verankerd in de Nederlandse traditie, zelfs zo sterk dat elke twijfel wordt weggewuifd.
En de historici dan? Hebben die het nooit doorzien?
Natuurlijk wel. Maar Delahaye gelijk geven was hun eer te na. De geleerde heren van 'niveau' konden het ook niet verkroppen dat een 'amateur' hen pijnlijk op hun onjuiste opvattingen wijst. Het wordt nog pijnlijker als die 'amateur' aantoont dat de vakgeleerden van 'niveau' generaties lang onzin hebben beweerd, omdat ze in plaats van zelf bronnenonderzoek te verrichten, elkaar alleen maar naschreven. Juist degenen die Delahaye het felst hebben bestreden, zijn toevallig juist degenen die er het meeste belang bij hebben dat hij geen gelijk zou krijgen, omdat ze anders hun proefschriften en de daardoor verworven titels en professoraten wel in de prullenbak konden gooien, samen met hun reputatie en hun 'deskundigheid'.


Wat weten we uit de klassieke teksten en wat tonen die de vele absurditeiten over de Nederlandse opvatting over Peutingerkaart aan?

 • Absurditeit 1: Noviomagus ligt vlakbij Franse steden. Was het wel Nijmegen? Of was het toch Noyon zoals uit de teksten blijkt. Lees meer over die teksten in het Bronnenboek van Nijmegen.
 • Absurditeit 2: Men laat de kaart een overslag maken van een gebied van 260 bij 400 kilometer, welk gebied vol Romeinse wegen ligt, zelfs meer dan die ene weg in Nederland. Zie hier voor de opengescheurde kaart.
 • Absurditeit 3: Drie volgens de teksten militair belangrijke plaatsen, zijn onvindbaar in Nederland. Een van die plaatsen is Castra Herculis waar men in Nederland liefst 24 locaties voor heeft bedacht.
 • Absurditeit 4: De onderste weg is in zijn geheel onvindbaar in Nederland. Men schermt in Nederland dus maar met een halve 'waarheid'.
 • Absurditeit 5: Vetera is zoek en tot Keulen heeft men ruim 100 km teveel aan weg.
 • Absurditeit 6: De Nederlands-Duitse weg blijkt geheel in Frankrijk te liggen.
 • Absurditeit 7: Zie de kaart hieronder. De Limes Germanicus, de Romeinse grens uit de vierde eeuw, wordt in Nederland gefantaseerd (en hoe?) waar geen Romein meer aanwezig was. De Nederlandse opvatting is een aanfluiting van historisch oonderzoek en de Romeinse strategie onwaardig. In werkelijkheid was Nederland het 'Agri Decumates' zoals het door Tacitus beschreven is. Dat was dus niet 'het Zwarte Woud' wat de traditie ervan gemaakt heeft. Lees meer bij Tacitus. Klik op de kaart voor een vergroting.

 • Absurditeit 8: Zie de kaart hieronder. De echte Limes Germanicus lag geheel in Frankrijk. Klik op de kaart voor een vergroting.

 • Absurditeit 9: Er liepen acht (8!) Romeinse wegen naar Noviomagus, die rond Noyon in Frankrijk zijn aangetoond. Waar liggen die 8 wegen bij Nijmegen? Ergo: Romeins Noviomagus was Noyon.
 • Absurditeit 10: Zie de kaart hieronder. -------- de globale Noordlijn van Frankrijk volgens de Nederlandse opvatting. ⚫ De Romeinse plaatsen en villa's in België en noordelijk Frankrijk, bekend uit de bronnen of het archeologisch anderzoek en waar ook de Limes Germanicus lag. De zogenaamde 'overgeslagen' streek van 260x400 km lag ook vol met Romeinse wegen. Ergo is er geen overslag en lag de bovenste weg in zijn geheel in Frankrijk en niet in Nederland tussen Katwijk en Nijmegen en Xanten. Klik op de kaart voor een vergroting.


 • Absurditeit 11: De Romeinse plaatsen genoemd in het Itinerarium Antonini die men in Nederland meent te kunnen localiseren, blijken in Frans-Vlaanderen te liggen, zoals Trajectum, Calonne en Mannaricium,
 • Absurditeit 12: De gangbare situering van weg 33 uit het Itinerarium Antonini is in haar geheel en in details foutief. Zie de kaart hieronder. Klik op de kaart voor een vergroting.


  De conclusie moet dan ook zijn dat de traditionele opvattingen verre van juist zijn. Er komen teveel absurditeiten en misvattingen voor om die opvattingen voor waar te kunnen houden.  Lees het boek "De Ware Kijk Op" voor al deze en andere teksten en oordeel zelf!

  Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.